Segona oportunitat per treure't l'ESO

Els alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa, durant el mes de març es poden presentar a les proves que organitzen els centres educatius i, d'aquesta manera aconseguir el títol de graduat en ESO.

Els alumnes que l'any 2012 o 2013 vau acabar 4t d'ESO i no vau obtenir el títol, amb 5 o menys matèries suspeses i que ja teniu 18 anys o els fareu el 2014 (o teniu 16 però podeu presentar un contracte de treball) podeu presentar-vos a les proves extraordinàries per a obtenir el títol de graduat en ESO.

REQUISITS PER PODER PRESENTAR-SE A LES PROVES:
  • Tenir 18 anys o complir-los dins l'any natural en què es fan les proves; aquesta edat es pot rebaixar fins als 16 anys per a l'alumnat que tingui un contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d'obtenció d'un permís de treball o que sigui esportista d'alt rendiment. Cal presentar la documentació que ho acrediti.
  • Haver finalitzat l'educació educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
  • Haver finalitzat l'educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves.

Les proves es faran, en aquest cas, a l'INS Lliçà els dies 12 i 13 de març (horari concret a partir del 18 de febrer) i les sol·licituds es poden presentar a la Secretaria de l'INS Lliçà del 3 al 17 de febrer. Si vas cursar l'ESO a un altre institut, hauràs d'anar al teu centre a demanar informació per fer allà les proves per obtenir el graduat.

CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ:
  - Llengua Anglesa
  - Llengua Catalana
  - Matemàtiques
  - Música
  - Socials
  - Ciències de la Naturalesa (3r)
  - Llatí


MÉS INFORMACIÓ |  INS Lliçà  |  Departament d'Ensenyament

0 | COMENTA AQUESTA ENTRADA:

Publica un comentari a l'entrada

L'administració del bloc es reserva el dret d'eliminar qualsevol missatge que contingui propaganda o publicitat d'empreses i/o que insulti o utilitzi un llenguatge ofensiu, racista, violent o homòfob. L'Espai Jove El Galliner no comparteix necessàriament el contingut de les opinions publicades.